Intercatering…

TОГАВА,  КОГАТО ИЗИСКВАНИЯТА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ЩАСТЛИВ РЕЗУЛТАТ…

ТОГАВА, КОГАТО ОЧАКВАНЕТО СЕ ПРЕВРЪЩА В УВЕРЕНОСТ ДОКРАЙ…

ТОГАВА, КОГАТО ДЕГУСТАЦИЯТА СЕ ПРЕВРЪЩА В ЕДНО ИСТИНСКО  ИЗЖИВЯВАНЕ…

В сърцето на София, в подножието на Витоша или там, където Вие бихте желали, екипът на INTERCATERING   би могъл да Ви предложи решения, които впечатляват …, идеи , които се помнят…, мигове, които стават част от най-съкровените Ви спомени…
Използвайки тясно специализирания си опит в областта на кетъринг обслужването и събитийния мениджмънт,  нашият екип от професионалисти  би могъл да  предостави  цялостна концепция както в областта на събитийния кетъринг, така и в сферата на корпоративното кетъринг обслужване, осигурявайки цялостни  и индивидуални решения в съответствие с вашите нужди и очаквания, нашите професионални виждания и естеството  на конкретното събитие.

Eкипът на INTERCATERING